Små musslor på rep

Små musslor på rep

I Orust Shellfish odlings- områden som är noggrant utvalda platser i fjordsystemet rund Orust och Lysekil, lägger vi ut vattenbruksodlingar som fungerar som bas för våra produkter vi odla. Musslor eller ostron.

Placeringen av våra odlingsanläggningar är inte för tätt och inte för glest. Perfekt vattengenomströmning och bra skyddat mot vind och väder. På så vis använder vi skärgårdsutformningen och omvandlar det till en unik och trygg plats att kunna utföra vårt arbete.

Dessa odlingsenheter fungerar som åkrar där skaldjuren växer under flera års tid. Samtidigt fungerar de som produktlager; det ger oss möjligheten att vi till 99% säkerhet kan leverera vad kunden önskar. Samtidigt kan vi då garantera att ostronen och musslorna är garanterat sand fria!

 
Ritning på en mussel/ostron odling / Ritning: Machinefabrik Bakker BV

Ritning på en mussel/ostron odling / Ritning: Machinefabrik Bakker BV

 

Tryggt på våra mussel- eller ostron odlingsanläggningar växer skaldjuren vidare. Bra vattentillförsel och planktonrikt vatten gör att vi har skapat optimala förutsättningar för ett bra liv.

Undertiden musslorna och ostronen växer sköter vi vår verksamhet med att underhålla odlingar och försöker att behålla dessa i bra kondition för optimala förutsättningar i olika årstider och väderlekar.

Vid en noggrant utvalt tidpunkt där våra produkter har fått rätt storlek samt ett perfekt matinhåll så skördar vi och säljer dessa till en beredningsfabrik som paketera våra musslor till konsumtionsförpackningar.