Att jobba med Musslor

 

 

Musslor trivs fantastiskt bra på våra odlingar.

Efter noggrant analys av strömmar, mattillförsel och infrastruktur bestämmer vi vilken typ av vattenbruksodlingar vi använder som fungerar som bas för produkterna vi odlar; musslor eller ostron.

Lång erfarenhet har lärt oss att ostron och musslor inte altid trivs på samma plats. För att kunna garantera bästa förutsättningar har vi tydliga områden där vi odlar musslor och andra områden där vi odlar ostron. 

 

Musslor på rep

Musslor på rep

Musslor lever minst 20 månader på våra odlingar. 20 månader är ungefär den tiden där musslor växer från larver till konsumptionstorlek. 

Oftast flyter mussellarver in månad maj/juni in havet. Vi hänger rund denna tiden ut rep för att kunna samla in dessa mussellarver som söker sig ett ställe att fästa på. 

Under det första tiden utveckla dessa larver en typ av fot som gör att larver kan sätta sig fast  på olika föremål som finns i havet. (även på våra musselrep )

Här tar mussellarver ett första och viktiga steg till ett liv i havet.

Dessa larver går nu från larvstadium till musselyngel stadium och utveckla ett hölje som heter musselskal och utvecklar vidare till musslor som vi känner igen med ett mörkblå skal.

 
Att jobba med ostron
Ostron i korg

Ostron i korg

Ostron är en unik produkt som kräver special kunskap och special utrustning.

Vi använder våra vattenbruksanläggningar även för ostron. Special tillstånd gör det möjligt för oss att odla och förvara ostron på dessa platser.

Ostron som mest dyks upp, hänger vi upp i speciellt utvecklade korgar tills beställningar från våra kunder kommer. En del små ostron hänger vi för tillväxt.

Ett ostronlager på våra odlingar gör att vi till 99% säkerhet kan leverera vad kunden önskar.

Att förvara ostron på våra odlingar ger ostronen en plats där dessa ligger fritt från sand och lera. Mattillförsel visar sig vara större för ostron på en vattenbruksanläggning än på botten.

Det resulterar i ett högre måtinhåll i ostronet. Samtidigt kan vi garantera att ostronen är garanterat sand fria!